logo bg

Теория и модули към обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи- част 2. 08-10.10. 2014

Всички материали от обученията, предоставени в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на докумените се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Теория


1. Въведение в ГИС 333 Kb (pdf) свали
2. ГИС с отворен код 283 Kb (pdf) свали

Модул 1


Модул 1.0. Компоненти на Quantum GIS 209 Kb (pdf) свали
Модул 1.1. Quantum Browser - Интерфейс 426 Kb (pdf) свали
Модул 1.2. Работа с Quantum GIS Browser 1 Mb (pdf) свали
Модул 1.3.Работа с Quantum GIS desktop 938 Kb (pdf) свали
Модул 1.4. Работа Quantum GIS - desktop 745 Kb (pdf) свали

Модул 2


Модул 2.1. Атрибутивни запитвания 562 Kb (pdf) свали
Модул 2.2. Пространствени запитвания 261 Kb (pdf) свали
Модул 2.3. Смесени запитвания 254 Kb (pdf) свали

Модул 3


Модул 3.1. Георефериране 727 Kb (pdf) свали
Модул 3.2. Георефериране - 2 465 Kb (pdf) свали

Модул 4


Модул 4.1. Създаване на данни. Точков сло 579 Kb (pdf) свали
Модул 4.2. Създаване на данни. Линеен слой 254 Kb (pdf) свали

Модул 5


Модул 5. Цифрово моделиране на релефа 781 Kb (pdf) свали