logo bg

Партньори

Норвежка агенция по околна среда Miljødirektoratet


Норвежка агенция по околна среда Miljødirektoratet
Повече от 40 години норвежкият Директорат за управление на природата (DN) и Норвежката агенция за климат и замърсяване са играли ключова роля за опазването на природата, намаляване на замърсяването и оформянето на норвежката политика за околна среда.

От 1 юли 2013 година двете институции се сливат в една агенция за въпроси, свързани с
околната среда - Норвежка агенция по околна среда - част от Министерството на околната среда. Норвежката агенция по околна среда е най голямата агенция - поделение на Министерството на околната среда, с приблизително 700 служителя, повечето от които работят в офисите в Трондхайм и Осло. Отделите, които са отговорни за управление на природата са разположени в Трондхайм, докато секциите, отговорни за климата и замърсяването са разположени в Осло.
Дейностите на Норвежката агенция по околна среда са свързани с управлението на природата и контрол на замърсяването. Функциите на агенцията са свързани с: мониторинг на околната среда, предоставяне на информация, свързана с околната среда на широката общественост, упражняване на въздействие,
контрол и влияние върху регионални и общински власти и политики, сътрудничество със институции от съответните сектори, предоставяне на експертни съвети и подкрепа на международни усилия. свързани с опазването на околната среда.

Мисията на Норвежката агенция по околна среда:

Норвежкото правителство и парламент определят амбициите на норвежката политика за околна среда, и нейните области, свързани с конкретни национални цели. Норвежката агенция по
околна среда е отговорна за постигането на следните
национални цели в областта на: 
• стабилен климат и засилена адаптивност гори с висока степен на биоразнообразие 
• уникални планински ландшафти
• тучни влажни зони 
• околна среда, свободна от токсични отпадъци
• активна рекреация на открито 
• ценни културни ландшафти • живи морета, океани и брегова ивица
• процъфтяващи реки и езера • отпадъци и рециклиране
• чист въздух и намаляне на шумовото замърсяване

Участието на Норвежката агенция по околната среда ще осигури трансфер на експертиза в концепцията за предоставяне на пространствени данни чрез уеб услуги и в провеждане на обученията и ще спомогне за намаляване на неравенството между България и Норвегия в общественото ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.

http://www.miljodirektoratet.no/