logo bg

Новини

Успешно приключи първа част от „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“

10.05.2014 г.
Успешно приключи първа част от  „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“
Приключи първа част от обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни, което бе проведено в периода 28-30 април, 2014 г.  в конферентната зала на хотел Славянска беседа в София. Събитието събра заедно 20 ентусиазирани младежи (12 жени и 8 мъже) и четири лектора, които изнесоха презентации през трите дни. Участниците бяха избрани на базата на няколко критерия: да са студенти или младежи до 29 г., да проявяват интерес към темите за активна гражданска позиция и опазване на околната среда и устойчиво развитие,  да мотивират желанието си за участие, както и да имат възможност да присъстват и на втората част на обучението.  Разнообразната група представи различни части от страната и включи хора, живеещи или учещи в Русе, Шумен, Бургас, Велико Търново, Самоков и София.  

повече»

Започва обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи

25.04.2014 г.
Започва обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи Първа част на „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“ ще се проведе от 28 – 30 април, 2014 г. в конферентната зала на хотел Славянска Беседа, ул. Славянска № 3, София. Двадесетте и един участника ще могат да се запознаят с основни понятия, свързани с опазването на природата; заплахите за биоразнообразието, законите за природата, добри практики от Норвегия и др. Те ще научат повече и за работата на институциите, както и за начините, по които може да се оказва влияние върху нея. Ще бъдат разгледани и ключови природозащитни казуси като опитите за застрояване на Пирин, Странджа, Иракли, при които гражданската активност е от решаващо значение за защитата на природата. 
повече»

Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни по проект ГИС

03.04.2014 г.
Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни по проект ГИС Вчера – 02.04.2014г. в рамките на традиционно организираните от БФБ лекции от курса по биоразнообразие в Биологическия факултет към СУ „Климент Охридски“ се проведе информационна среща за проект ГИС, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. www.ngogrants.bg По време на срещата беше направено представяне на проекта - основните цели и дейности, тематичната област и приоритет. 
повече»

БФБ съвместно с Норвежката агенция по околна среда, стартира нов проект в полза на гражданското общество и природата

02.02.2014 г.
БФБ съвместно с  Норвежката агенция по околна среда, стартира нов проект в полза на гражданското общество и природата През месец февруари 2014г. Българска фондация „Биоразнообразие“ започна изпълнението на нов проект с дългото заглавие „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, който е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България поФинансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
повече»