logo bg

ГИС уеб услуги

WMS услуги на Българска Фондация Биоразнообразие
Уважаеми потребители,
 
С помощта на този линк http://93.152.158.68:8080/geoserver/geonode/ows? можете да свържете настолните си ГИС приложения
 (за подробни инструкции моля кликнете на  ArcGIS или QuantumGISс WMS-услугите на Българска Фондация Биоразнообарзие. Сред тях ще намерите слоеве, възникнали в хода на нашата работа през различни години. Те са резултат на конкретни проектни цели, свързани с проучването на биологичното разнообразие или устойчивото развитие на даден район.

Източниците на слоевете могат да се групират както следва:

- Данни от терен: данни, събрани от експерти на Фондацията с помощта на GPS
- Анализи и модели: изработени от експерти на Фондацията с помощта на данните от терен и други данни
- Данни от други източници: съществуващи векторни данни или векторизирани растерни изображения, като при тяхното ползване и предоставянето на достъп до тях сме се постарали да отчетем законовите изисквания, разгледани ТУК. Към всички данни са създадени съответни метаданни, с помощта на които да разберете повече детайли за предоставената ви информация.

Към момента (януари 2015 г.) като WMS са включени всички слоеве, участващи в представените в уеб-портала карти. В таблиците (
Excl таблица  и odc таблица)  можете да разгледате списък на всички данни, за които бихме могли да осигурим допълнителни WMS. При интерес към даден слой, моля изпратете заявка на адрес: peter.todorov@biodiversity.bg
 
 

Гис уеб услуги на ББФ