logo bg

ГИС платформа


    Гео портал на БФБ                                                                    ГИС уеб-услуги на БФБ

 
Интерактивна туристическа карта на ПП Беласица


Картата представя основни туристически обекти в района на ПП Беласица, както и туристически маршрути, разработени и маркирани благодарение на услията на колегите от БФБ-клон Беласица и най-вече на Латинка Топалова-Жежиха. Описаните дейности са част от проект на БФБ "Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.Биоразнообразието на Осогово Тази карта представлява обобщение на част от най-важните резултати от изследванията на биоразнообразието на планината Осогово, извършвани по проект на Българска Фондация Биоразнообразие, финансиран от Франкфуртското Зоологично дружество и ПроНатура, Швейцария, в периода 2007 - 2011 г. Данни за местополжение на чуствителни животински видове са представени под формата на грид - видът обикновено е идентифициран само на едно място в дадената видова клетка, а при птиците дори са подочени и съседните клетки. Можете да видите имената на видовете с помощта на бутон Identify и кликване върху ъгъла на съответната клетка.