logo bg

Екип

Петър Тодоров (координатор на проекта)


Петър  има магистърска степен по " Еnvironmental sciences" от университет Вахенинген, Холандия. От 2008 година е член на екипа на БФБ. Има опит като координатор и технически асистент по проекти - координиране, разработване, изпълнение и финансова отчетност.

Бьорн Арне Нас (Експерт природозащита и общество - Норвегия)


Г-н Нас заема позицията "Senior advicer" към Норвежката агенция по околна среда. Има дългогодишен опит в управлението на разнообразни проекти в областта на естествените науки както и опит в изпълнението на международни проекти. Г-н Нас вече е участвал в изпълнението на съвместен проект с БФБ.

Йорданка Динева (Eксперт застъпничество и мониторниг)


Йорданка има магистърска степен по екология със специалност "Опазване на околната среда" от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има дългогодишен опит като координатор на проекти и работа в областта на застъпничеството и граждански мониторинг както и координиране на конкретни застъпнически и информаионно-образователни кампании в рамките на Коалиция „За да остане природа в България“. От 2006 година заема позицията  "Координатор коалиции и кампании" в БФБ. Участвала е като обучител в редица обучения за гражданско застъпничество и активно участие на гражданите в процесите на вземане на решения.

Таня Георгиева-Шнел (експерт ГИС-природозащита, идентифициране и инвентаризация на данни)


Таня е дипломиран ландшафтен еколог от Университет Мюнстер, Германия с профил географски информационни системи. Има над 7 години опит в областта на българската природозащита -  от тях 6 години включват работа по различни ГИС проекти на природозащитни НПО, включително и обучения по ГИС. В последните 3 години работи по различни проекти с ГИС към БФБ.

Любомир Филипов (Главен експерт ГИС обучения и изграждане на ГИС сървър и уеб-платформа)


Любомир има магистърска степен по ГИС и картография и в момента е докторант. Има над 12 годишен опит с ГИС и проекти, свързани с прилагането на ГИС в пространственото планиране и управление на води.

Рагнвалд Ларсен (Eксперт изграждане на ГИС сървър и уеб-базирана платформа - Норвегия)


Г-н Ларсен заема позицията "Senior engineer" в Норвежката агенция по околна среда и има дългогодишен опит в областта на изграждане, работа и обслужване на системи за управление на данни, свързани с околната среда.