logo bg

Новини

БФБ представя уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни

27.01.2015 г.
БФБ представя уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни
           
БФБ представя уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни
 
На 30 януари, 2015 г., в конферентната зала на хотел Глория палас от 13:00 часа Българска Фондация Биоразнообразие ще представи уеб-базирана ГИС платформа, която предоставя публичен достъп до пространствена информация за пет района на България, в които фондацията работи активно. Платформата е разработена по „Проект ГИС“ – BG05/586 „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
 
Платформата е предназначена за свободно ползване от граждани, неправителствени организации, институции и бизнеси. Тя е и крачката напред, която БФБ прави в посока прилагане на съвременните тенденции за осигуряване на възможности за лесно и бързо предоставяне и споделяне на пространствена информация между НПО, граждани и институции. Платформата предоставя пространствена информация за защитени територии, растителни и животински видове, туристически обекти и др. Потребителите ще могат да използват и анализират предоставените данни за свои и обществени цели.  В допълнение гражданите ще могат да използват  наличните данни при  наблюдаване и застъпничество за устойчивото развитие на регионите.
 
Представянето ще включва демонстрация на платформата на живо от Любомир  Филипов, главен ГИС експерт по проекта. Входът е свободен за всички граждани, природолюбители, представители на медиите, неправителствените организации и институции, които искат да се запознаят с възможностите на платформата. Очакваме ви.
 
Моля потвърдете вашето участие като изпратите имейл на: peter.todorov@biodiversity.bg
 
Провеждането на заключителното предстяване на проектните резултатите е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/ 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“