logo bg

Новини

БФБ уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни предоставя разнообразна информация за защита на природата

04.02.2015 г.
БФБ уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни предоставя разнообразна информация за защита на природата На 30 януари, 2015 г. при значителен интерес, беше представена ГИС платформата за пространствени данни на БФБ, създадена в рамките на Проект ГИС&ldq...
повече»

Проект „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ ще бъде представен по време на събитието за честване на Световния ГИС деня в България

17.11.2014 г.
Проект „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ ще бъде представен по време на събитието за честване на Световния ГИС деня в България Всяка година през ноември светът отбелязва Световния ден на Географските информационни системи. Събитието има за цел да популяризира геопространстве...
повече»

Проект "ГИС - Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа"

Проект„Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.http://www.ngogrants.bg/

Целта на проекта е да повиши застъпническата  и наблюдаваща роля на НПО, младежи и граждани в сферата на устойчивото пространствено развитие като подпомогне изграждането на връзка между основни умения за работа с ГИС и застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво развитие. 
Изпълнението на проекта ще осигури обществен достъп до пространствени данни и повишаване на капацитета за застъпничество  и мониторинг в сферата на опазване на природата с помощта на ГИС чрез:

 

  • Инвентаризация и обработка на пространствени данни на БФБ и въвеждането им в единна, добре структурирана пространствена база-данни;
  • Изграждане на уеб платформа за публичен достъп до пространствената база-данни на БФБ;
  • Провеждане на обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в двечасти;
  • Провеждане на обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО;
  • Провеждане на обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа;
  • Интегриране на норвежки опит и експертиза в сферата на ползване на ГИС и гражданско застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво, природо-съобразно развитие.

Участието на Норвежката агенция по околната среда като партньор по проекта ще осигури трансфер на експертиза в концепцията за предоставяне на пространствени данни чрез уеб услуги и в провеждане на обученията и ще спомогне за намаляване на неравенството между България и Норвегия в общественото ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.

Акценти

ПРОГРАМА за Подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ПРОГРАМА за Подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ГИС платформа

ГИС платформа

Нашите партньори

Нашите партньори